27.11.05

האירוניה במערת המכפלה

פרשת חיי שרה פותחת בדיון על קרקע, ליתר דיוק בדיון על הקרקע שביקש אברהם אבינו לקבורת שרה אמנו. יש כל מיני היבטים ומשמעויות לרכישה זו, שקצרה היריעה הבלוגית מלהכיל אותן. כרגע, אני רק מציין את דברי המדרש (בראשית רבה, פרשה עט, ד"ה ז ויקן):

א"ר יודן בר סימון זה אחד משלשה מקומות שאין אומות העולם יכולין להונות את ישראל לומר גזולים הן בידכם ואלו הן, מערת המכפלה, ובית המקדש, וקבורתו של יוסף. מערת המכפלה, דכתיב (בראשית כג) וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון; בית המקדש, דכתיב (ד"ה א כא) ויתן דוד לארנן במקום וגו', וקבורתו של יוסף (בראשית לג) ויקן את חלקת השדה.

כמה אירוני! דווקא על אלה באים אלינו בטענות.


3 Comments:

At Sun Nov 27, 05:39:00 PM GMT+2, Anonymous settler@zion.org said...

האירוניה יותר עמוקה מזו - דווקה על אלה אנחנו עובדים על עצמינו בהונאה עצמית. כשממשלה בישראל מוכן "לוותר" על ריבונות יהודית של ההר רק על החלק "מלמעלה" ומסרב לאפשר תפילה של יהודים על ההר. כשממשלה בישראל איננו מוכן להציל חייל מדמם במתחם של קבר יוסף ומאפשר פוגרום של מקום תפילה יהודי במקום למרות השליטה כביכול של צהל במקום. כשממשלה בישראל מסרב להצעת בית משפט בישראל להשכיר ליהודים קרקעות בבעלות יהודית בחברון, ומעדיף להסכים עם הפקעת הבעלות מיהודים שנעשתה ע"י הירדנים ודורש להשכיר הקרקעות דווקא לערבים

 
At Sun Nov 27, 06:24:00 PM GMT+2, Blogger manuscriptboy said...

נדמה לי שהאירוניה מכוונת.

 
At Sat Oct 10, 11:14:00 PM GMT+2, Blogger סירטוני סקס said...

לבלי זה האתר הכי מדליק לדעתי ניסתי כמה אתרי הכריות ויצאתי הכי מרוצה רוצים לדעת למה? כנסו לבלוג שלי ותראו
http://lovelyfree.blogspot.com

!

 

Post a Comment

<< Home