6.9.09

אורתודוקסיה מודרנית: תנאים קודם למעשה

האם יכולה לקום בארץ ישראל תופעה הדומה למה שמכונה בחו"ל כ'אורתודוקסיה מודרנית'? לדעתי, בהחלט שכן. יותר מזה, היא חייבת לקום כאן. אולם, תשובה לשאלה זאת מחייבת הגדרה מדויקת של המלים 'אורתודוקסיה' ומודרנה.' תתחייב אפילו בחינה קפדנית לגבי ההעזה שבצירוף שם תואר למילה 'אורתודוקסיה'. כפי שטענתי לפני עשרים שנה (בבטאון האנגלי לעילא), יש חוצפה לא קטנה בצירוף כל שם תואר שהו למילה 'תורה' או למילה (הפחות סימפטי) 'אורתודוקסיה'. אחרי ככלות הכל, מייתחצף לטעון שהתורה לוקה ח"ו באיזשהו חסרון? האמת היא, שכבר מורי ורבי הרב פרופסור יצחק טברסקי זצ"ל פעם הזהיר אותי (אומנם במשתמע) מניסוח כזה. במסגרת שיחה שדווקא דנתה בהרחבת אופקי התורה, הוא האיר שאורתודוקסיה מודרנית היא צירוף קבילה ותו לא. אולם, עדיף היה לקרוא לדרכנו 'אורתודוקסיה' נטו, ולחייב את הצד השני להמציא איזה טרמין עבור עצמו. עד כאן דברי האדמו"ר זצ"ל מטלנא.
אולם, לפני שנוכל להתחיל לדון בנושאים מהותיים ובהגדרות, אני רואה לעצמי חובה להניח כמה הנחות יסוד שבלעדיהם אי אפשר אפילו להתחיל לדון בדרך תורנית, ק"ו בדרך שתחרוג (בצדק ובהכרח) מהמקובל והמוכר בארץ.
ראשון, נקודת המוצא הראשונה, העליונה, החשובה ביותר לכל דרך ביהדות חייבת להיות קבלת עול מלכות שמים, אהבת השם ויראת השם וכמובן, מחוייבות מוחלטת לחיים של שמירת מצוות , על כל המשתמע מזה. במישור העיוני, ההשלכה ההמרכזית לנקודה זו היא שלמרות דחפים ורצונות מתחרים, תהיינה מגבלות לשאיפותיו של האדם. באיזהשהו שלב, מול אתם גבולות, יצטרך היהודי להוריד את ראשו וליכנע לרצון אביו שבשמים, כפי שתמיד הדגיש מו"ר הרב זצ"ל. נקודה זו חשובה ביותר, בגלל שדווקא דברי הרב סולפו ונעשה בהם שימוש שנוגד לגמרי את כוונתו.
המרחב הליגיטימי שההלכה וההגות היהודית מאפשרות הוא הרבה יותר גדול ממה שחושבים. זו"ע' במידה לא קטנה, הגבולות ניתנים לפרשנות המאפשרת חילוקי דיעות וחילוקי השקפה. אולם, אני מאמין באמונה שלימה שישנם גבולות בל יעבורון שמעבר להם נמצא תחום שהוא אולי מושך, אןלם חדל להיות יהדות במובן הנורמטיבי של המילה. בן אדם שיגיע לאותו גבול, אסור לו להתייהר ולהתגאות ולשפוט ח"ו את התורה ונותנה. על קו אותו גבול, הוא חייב
לומר .לא הבנתי' 'קשה לי' 'ד' יאיר עיניי' ואז לקבל את דין שמים. זאת כוונתו של הרב זצ"ל בשיחתו הפולמוסית משנת תשל"ה.
[המשך לבוא]

1 Comments:

At Mon Sep 07, 02:58:00 PM GMT+3, Blogger Israel Zeev said...

קצת קצר לטעמי...אני לא מעורה מספיק בעולם הדיונים הנ"ל, אבל הקטע נח לקריאה ולא מעמיס על הכותב באמרות מיותרות.

 

Post a Comment

<< Home